Plutanje

50 NIJANSI RELAKSACIJE

SHEN 50 nijansi relaksacije foto


Doživite do sada neostvareno iskustvo relaksacije!

Priuštite sebi jedinstveni osećaj lebdenja, osećaj tela kao čiste energije, spojite se sa univerzumom, evocirajte lepo, ostvarite neostvareno.

Doživite vaseljensku ljubav, erotičnost trenutka, lepotu emocionalnog i fizičkog sklada, putujte svojom podsvešću, ostvarite sebe, volite sebe.
神 SHEN Medical Spa 

© SHEN Medical Spa 2014